0

Yleiset myyntiehdot

YLEISET MYYNTIEHDOT

1 artikla. Soveltamisala - Sisältö - Tuote

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan varauksetta kaikkiin VITRINEMEDIAn tarjoamia tuotteita ja/tai palveluja ja/tai laitteistoja® jäljempänä "Tuotteet". Niiden tarkoituksena on määritellä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet VITRINEMEDIA® tuotteiden myynnissä asiakkaalle. Tämän sopimuksen määräyksissä ilmaistaan osapuolten välinen sopimus kokonaisuudessaan. Ne muodostavat osapuolten välisen kauppasuhteen ainoan perustan, ja tässä mielessä asiakkaan katsotaan hyväksyvän ne varauksetta.

Nämä yleiset myyntiehdot ovat etusijalla aiempiin ehdotuksiin tai sopimuksiin sekä muihin tiedonantoihin ja yleisiin ostoehtoihin verrattuna. Jos jokin tämän asetuksen säännöksistä katsotaan mitättömäksi tai julistetaan mitättömäksi tai kirjoittamatta, muut säännökset pysyvät täysimääräisesti voimassa. VITRINEMEDIA® pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä myyntiehtoja milloin tahansa. Tässä tapauksessa kussakin tilauksessa sovelletaan voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja. Nämä yleiset myyntiehdot ilmoitetaan kaikille niitä pyytäävälle asiakkaalle.

VITRINEMEDIA® pidättää itsellään oikeuden poiketa tietyistä tämän sopimuksen lausekkeista asiakkaan kanssa käytyjen neuvottelujen mukaan laatimalla erityiset myyntiehdot.

Viestintävälineissä annetut hinnat ja tiedot sekä hinnat annetaan ainoastaan tiedoksi, VITRINEMEDIA® pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteidensa suunnitteluun, muotoon, kokoon tai materiaaliin. Tuotteiden ominaisuudet annetaan ainoastaan merkinnänä; ne eivät missään tapauksessa voi olla syynä asiakkaan valituksiin tai hinnanalennuspyyntöihin.


2 artikla. Tilaukset

Asiakas asettaa tilauksensa joko (i) verkossa VITRINEMEDIA®-sivuston luettelosta tai (ii) allekirjoittamalla tilauslomakkeen VITRINEMEDIA-edustajan kanssa.

Jos kyseessä on verkkotilaus: jotta tilaus voidaan vahvistaa, asiakkaan on hyväksyttävä napsauttamalla sivustolla ilmoitettua paikkaa nykyiset yleiset myyntiehdot. Hänen hyväksyntänsä johtaa vahvistussähköpostin lähettämiseen VITRINEMEDIA®. Asiakkaan on valittava osoite ja toimitustapa. Maksu suoritetaan suoraan verkossa.

Mikä tahansa tilaus edellyttää myytäessä olevien tuotteiden hintojen ja kuvauksen hyväksymistä.


3 artikla. Hinnat ja maksuehdot

VITRINEMEDIAn tarjouksessa määrätyt hinnat ® euroina ilman arvonlisäveroa.

Lasku lähetetään asiakkaalle postitse tai sähköpostitse VITRINEMEDIA®:n vaihtoehdosta päivänä, jolloin VITRINEMEDIA toimittaa tuotteet® tai asentajalle.

Verkkotilauksen maksutavat ovat seuraavat: 100 % kokonaissummasta, joka sisältää arvonlisäveron tilauksen yhteydessä.

Tilauslomakkeen allekirjoittamisen yhteydessä tehdyn tilauksen hinnan maksuehdot ovat seuraavat: 50 % kokonaissummasta sisältäen arvonlisäveron tilauksen yhteydessä ja 50 % loppusumman tuotteita toimittessa, paitsi jos leasingsopimusta tilatessa tai allekirjoiteessa on nimenomaisesti määrätty tietty sopimus.

Jos VITRINEMEDIA (tai jokin sen kumppaneista) asentaa tuotteet® asiakas luovuttaa 50 prosentin loppusumman asentajalle toimenpiteensä päätteeksi.

Jos asiakas ei ole valinnut VITRINEMEDIA®-asennuspalvelua, asiakkaan on laskun vastaanottamisen jälkeen maksettava loput 50 prosenttia.

Jos asiakas tekee leasingsopimuksen VITRINEMEDIA®-kumppaniorganisaation kanssa tuotteiden rahoittamiseksi, laskutus- ja maksuehdot ovat seuraavat: asiakkaan kelpoisuuden vahvistaminen käynnistää asiakkaan pyynnön allekirjoittaa sopimus; tilaus luovutaan ja otetaan käyttöön asiakkaan allekirjoittaman leasingsopimuksen saatuaan.

Jos asiakas tilaa VM LIVE -ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen, asiakas maksaa maksut VITRINEMEDIALLE ® sopimuksen määräytymispäivinä suoraveloituksella. Jos pankkisiirto evätään, VITRINEMEDIA® veloittaa asiakkaalta 17 euron maksun ilman arvonlisäveroa.

Asiakas ei voi tehdä tilauksen peruuttamista ilman VITRINEMEDIA®, onko talletus maksettu vai ei. Jos tilaus peruutetaan, jota VITRINEMEDIA ei ole hyväksynyt® kaikki jo maksetut maksut (maksettu talletus ja tarvittaessa laskun loppusumma) pysyvät VITRINEMEDIA®.

Jos VITRINEMEDIA asentaa tuotteet® asiakkaalta laskutetaan 50 prosenttia laitoksen nykyisestä hinnasta toimitettujen hinnasojen mukaisesti, jos asiakas peruu tapaamisen alle 72 tuntia ennen asentajan väliintuloa.

Maksumääräpäivät määritetään laskussa. Kaikki määrät, mukaan lukien määrä, jota ei ole maksettu eräpäivänä, johtaa siihen, että asiakas maksaa seuraamukset, jotka on asetettu kolminkertaisiksi lailliseen korkoon. Nämä rangaistukset ovat lain mukaan määrät. Lisäksi VITRINEMEDIA® on oikeus pyytää maksamatta olevien laskujen välitöntä maksamista ja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai peruuttaa vireillä olevien tilausten toimittamisen ilman, että asiakkaalla on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Lisäksi, jos laskua ei makseta sen täsmällisenä eräpäivänä, erääntyvät summat korotetaan automaattisesti myöhästymismaksulla, joka on 5% kuukaudessa. Tämä korotus ei missään tapauksessa merkitse sakkoa, vaan korvausta VITRINEMEDIA:n ®.

Maksuviivästysten yhteydessä asiakkaan on maksettava VITRINEMEDIA® kiinteä korvaus 40 euron perintäkuluista ilman ennakkoilmoitusta. VITRINEMEDIA® voi pyytää asiakkaalta lisäkorvausta, jos tosiasiallisesti aiheutuneet perintäkustannukset ylittävät tämän määrän, tositteet esitettäessä.


4 artikla. Toimitus & toimitus

Tuotteet toimitetaan asiakkaan nimeämään paikkaan. Toimitusajat ja tarvittaessa koko alustan (laitteiston ja ohjelmiston) asennus, jos asiakas on valinnut vaihtoehdon, jonka mukaan VITRINEMEDIA asentaa Tuotteet® määritetään VITRINEMEDIAN ja asiakkaan yhteisellä sopimuksella, ja täsmennetään® että Tuotteiden asennus ei saa missään tapauksessa toteutua asiakkaan tilojen ollessa rakenteilla. VITRINEMEDIA® tekee parhaansa noudattaakseen näin asetettuja määräaikoja, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, erityisesti vitrinemedian toimittajien tulvia, maanjäristyksiä, lakkoja tai jopa varastoja® koska tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Toimitusaika annetaan vain viititteenä ja tietona, se riippuu erityisesti liikenteenharjoittajien saatavuudesta ja tilausten saapumisjärjestyksestä. Toimituksen viivästymisestä ei saa määrätä seuraamusta tai korvausta, eikä se oikeuta tilauksen peruuttamiseen.

Vitrinemedian kanssa tehtyihin tilaukseen® jotka toimitetaan Ranskan ulkopuolella, voidaan soveltuvin osin soveltaa asiakkaan suoraan liikenteenharjoittajalle maksamista veroista ja tulleista. Tuotteiden omistusoikeus siirretään vasta, kun asiakas on maksanut täyden hinnan toimituspäivästä riippumatta. Kun kuljetuksen tarjoaa VITRINEMEDIA® asentaja, tuotteiden menettämisen tai heikkenemisen riski asiakkaalle siirtyy asiakkaalle toimitusn yhteydessä... Näin ollen asiakas sitoutuu vakuuttamaan tuotteet toimittajan eduksi vakuutuksen aiheuttamlta menetykseltä ja huononemisriskiltä vahingossa. Vahingoittuneiden tai puuttuvien tavaroiden tapauksessa asiakkaan vastuulla on tehdä kaikki tarvittavat varaukset ja vaateet rahdinkuljettajan kanssa. Asiakas katsoo hyväksyvänsä tuotteen, josta ei ole tehty varausta kirjatulla kirjeellä ja vastaanottotodistus kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanotettavissa liikenteenharjoittajalta Ranskan kauppalain L133–3 §:n mukaisesti ja jonka jäljennös lähetetään samanaikaisesti VITRINEMEDIA®:lle.


5 artikla. VM LIVE -ohjelmiston käyttö- ja ylläpitolisenssi

Jos VITRINEMEDIA®:n kanssa tehdyn VM LIVE -ohjelmiston käyttöä ja ylläpitoa varten on lisenssisopimus, VITRINEMEDIA asentaa ohjelmiston valmiiksi® joko asiakkaan toimittamiin laitteistoihin tai VITRINEMEDIA®.

VITRINEMEDIA® asentaa automaattisesti VM LIVE -ohjelmiston uusimman päivityksen, jotta asiakas voi hyötyä uusimmista päivityksistä. VITRINEMEDIA® sitoutuu olemaan saatavilla verkkosivuillaan tai lähettämään asiakkaalle sähköpostitse ohjelmiston uusimman käyttöohjeen käyttöversionsa mukaisesti. Listaukset päivitetään asiakkaan näytöille vain, jos asiakkaalla on internetyhteys. VITRINEMEDIA® kieltäytyy vastaamasta asiakkaan julkaiseman listauksen tyypistä.

Lisenssi myönnetään yhdeksi vuodeksi, ja se voidaan uusia hiljaisesti vuodesta toiseen, ellei sitä irtisanota rekisteröidyllä kirjeellä, jossa jompikumpi osapuoli on hyväksynyt sen, kuukauden irtisanomisajalla ennen sopimuksen vuosipäivää.

Jos asiakas ei maksa lisenssisopimuksen nojalla erääntyviä summia® VITRINEMEDIA pidättää itsellään oikeuden keskeyttää palvelunsa ja/tai keskeyttää pääsyn VM LIVE -ohjelmistoon ja siten lopettaa kaiken mediajakelun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeutta irtisanoa sopimus välittömästi.


6 artikla. Immateriaalioikeudet

VITRINEMEDIA® on asiakkaalle tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä toimitettujen tutkimusten, sovellusratkaisujen ja teknisten asiakirjojen, valokuvien, tuotteiden jne. Asiakas ei saa ilman VITRINEMEDIA®:n nimenomaista ennakkosuostumusta jäljentää niitä kokonaisuudessaan tai osittain edes varmuuskopiointitarkoituksiin, pyrkiä tietää tai pitää hallussaan lähdettä ja/tai käyttää sitä muihin kuin alun perin tarkoitettuihin tarkoituksiin.


7 artikla. Tuotetakuu - Ohjelmistojen ylläpito

Tuotteet hyötyvät takuusta, jonka kesto vaihtelee Tuotteen tyypistä eli toimituspäivästä (täsmennetään kuitenkin, että asiakas ei voi vedota takuuseen, jos hän on laiminlyönyt tuotteen täysimääräisen maksun):

- 2 vuotta LED-tuotteille ja -tarvikkeille,

- 1 vuosi "Light&Play" -tuotteille ja

- 3 vuotta LCD-tuotteille.

Tämä takuu kattaa Tuotteiden tilauksen noudattamatta jättämisen ja mahdolliset piilevät viat, jotka johtuvat tuotteisiin vaikuttavasta materiaali-, suunnittelu- tai valmistusviasta ja jotka tekevät niistä käyttökelvottomiksi. Näissä olosuhteissa VITRINEMEDIA® korvaa tai järjestää tuotteiden tai osien korjauksen takuun alta.

Asiakkaan on tarkastettava tuotteet toimituksen yhteydessä, ja puuttuvia osia ja ilmeisiä vikoja koskevat valitukset, varaukset tai kiistat on tehtävä jäljempänä kuvatuin edellytyksin.

Ilmeisten vikojen ilmeisten vikojen osalta vialliset osat korvataan VITRINEMEDIA®-aineilla, jos väitetyt viat tarkasttaan. Asiakkaan on esitettävä kaikki perustelut havaittujen vikojen todellisuudelle, VITRINEMEDIA® varaamalla oikeus edetä suoraan tai välillisesti mihin tahansa havaintoon ja todentamiseen paikan päällä. Asiakkaan on ilmoitettava toimitushetkellä olemassa olevista vioista, jotka on paljastettu tuotteiden vastaanottamisen tai asentamisen jälkeen, kirjatulla kirjeellä vastaanottotodistuksella tai sähköpostitse viiden (5) päivän kuluessa vaatimustenmukaisuuden puuttumisen todettamisesta.

Asiakas on nimenomaisesti samaa mieltä hyväksyessään nämä yleiset myyntiehdot, että tämän määräajan päättymisen jälkeen hän ei saa enää vedota Tuotteiden vaatimustenvastaisuuteen tai nostaa tätä vastakanteena puolustautuakseen VITRINEMEDIA:n nostamissa saatavien perintäkanteessa®.

Jos näitä ehtoja ei noudateta, VITRINEMEDIA® ei voida saattaa asiakkaalle vastuuseen piilevästä viasta.

Osana vakuusta piilevien vikojen varalta VITRINEMEDIA® on vastuussa viallisen tuotteen korvaamisesta maksutta ilman, että asiakkaalla on minkäänlaisia oikeuksia vaatia vahingonkorvausta.

VITRINEMEDIA® takaa tuotteilleen piileviä vikoja vastaan lain, käytäntöjen ja oikeuskäytännön mukaisesti seuraavin edellytyksin:

- takuu koskee vain tuotteita, jotka ovat säännöllisesti tulleet asiakkaan omaisuuteen;

- sitä sovelletaan ainoastaan VITRINEMEDIA:n ®;

- se ei ole mahdollista jäljempänä 8 artiklassa säädetyin edellytyksin.

VITRINEMEDIA® takuu koskee ainoastaan piilotettuja vikoja tai viallisia tuotteita, jotka on määritelty jäljempänä 8 artiklassa. Koska VITRINEMEDIA®:n asiakkaat ovat ammattilaisia, piilovirheet määritellään tuotteen valmistuksessa vikoiksi, jotka tekevät siitä käyttökelvottoman ja joita asiakas ei todennäköisesti havaitse ennen sen käyttöä.

Takuuajan päättyessä asiakas voi halutessaan tilata laitteistotakuulle laajennuksen virtalähteitä lukuun ottamatta. Tämä pidennetty takuu on saatavilla enintään kahden vuoden ajan. Laajennus on varattu vitrinemedian asentamille ja laskuttamille asiakkaille® jotka ovat noudattaneet VITRINEMEDIA® asennusstandardeja. Viallisten tuotteiden tai osien vaihtaminen ei pidennä takuuaikaa.

VM LIVE -ohjelmiston osalta VITRINEMEDIA® tarjoaa lisensoidulle asiakkaalle puhelinneuvontapalvelun, joka koskee ohjelmiston käyttöä, sekä huoltopalvelun, jonka avulla voidaan korjata ohjelmiston mahdolliset viat, jotka voivat estää sen toiminnan ja kaikilla näytöillä näkyvien tietojen puuttumisen.


8 artikla. Takauksen soveltamisehdot - Poikkeukset

Tuotetta pidetään viallisena, kun se ei enää käynnisty tai kun se välkkyy, lukuun ottamatta (mutta ei rajoittuen) uuden tuotteen nimellisen kirkkauden tehon vähenemistä.

VITRINEMEDIA® ei missään tapauksessa ole vastuussa, eikä takuuta sovelleta tuotteessa olevan vian sattuessa, jos se on peräkkäinen:

- tuotteen epänormaali käyttö,

- VITRINEMEDIA® tuotteiden kytkeminen kolmannen osapuolen yrityksen markkinoimaan tuotteeseen,

- töiden suorittaminen asiakkaan tiloissa,

- vitrinemedian, verkkosivuston tai muun VITRINEMEDIA®:n osoittaman välineen teknisten suositusten (tämä luettelo ei ole tyhjentävä) noudattamatta® jättäminen, ohjeet, käyttöohjeet, tekniset suositukset (tämä luettelo ei ole tyhjentävä),

- ulkoiseen syyön, kuten fyysiseen shokkiin (esineen kanssa, henkilöön jne.), sähköiseen ylikuormitukseen tai putoamiseen maahan,

tämä luettelo ei ole tyhjentävä.


9 artikla. Voimaantulopäivä - Takuun soveltamisehdot

Takuu antaa asiakkaalle mahdollisuuden hankkia viallisen Tuotteen tai sen korjauksen. Jos tuote vaihdetaan, vaihto tapahtuu samalla tavalla, ellei kyseistä tuotetta ole saatavilla. Tässä tapauksessa Tuote korvataan tekniseltä kannalta lähimmällä mallilla. Ilmoitettuaan viasta VITRINEMEDIAlle® ja saatuaan suostumuksensa asiakas palauttaa viallisen tuotteen OMALLA kustannuksellaan VITRINEMEDIAlle® joka määrittää Tuotteen teknisen tarkastuksen jälkeen, koskeeko takuu todettua vikaa. Jos näin on, VITRINEMEDIA® lähettää asiakkaalle korvaavan materiaalin mahdollisimman pian. Ellei asiakas sitä nimenomaisesti pyyde, VITRINEMEDIAn tai ® matkustamista ei ole suunniteltu tuotteiden poistamiseen tai korvaavien tuotteiden asentamiseen. Tarvittaessa henkilöstön liikkumisesta asiakkaan pyynnöstä tehdään arvio nykyisellä kurssilla asiakkaan hyväksynnän perusteella, ja sen jälkeen se laskutetaan.


10 artikla. VITRINEMEDIA®:n vastuu

VITRINEMEDIA®:n vastuu rajoittuu tuotteiden ainoaan toimitukseen niiden asiakkaalle aiheuttamista välittömistä ja aineellisista vahingoista. VITRINEMEDIA ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista® jotka johtuvat asiakkaan velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai aineettomista vahingoista, myöhästyneestä toimituksesta johtuvista vahingoista, laiminlyönnistä tai vahingoista, asiakkaan tarpeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista vahingoista, paikallisten tai kansallisten määräysten vastaisesta käytöstä, joka kieltää tai rajoittaa valaistujen näyttöjen käyttöä ikkunoissa, rakennus- tai asuinjulkisivut, jotka todennäköisesti johtavat siihen, että asiakas käyttää tuotetta osittain, ja/tai vahingot, jotka johtuvat VITRINEMEDIA® ei ole hallinnassa.


11 artikla. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas ilmoittaa käyneensä läpi Tuotteiden tekniset ominaisuudet ja niiden käyttösuositukset sekä valinneensa Tuotteet omalla vastuullaan ja tarpeidensa mukaan. Asiakas on täysin tietoinen resursseista, jotka hänen on toteutettava tietokonejärjestelmänsä moitteettoman toiminnan, sähköisen ja mekaanisen vastuksen (lattiat ja katot) varmistamiseksi. Lisäksi asiakas sitoutuu pitämään ehdottoman salassa VITRINEMEDIAN käyttämät menetelmät® joista hän on saattanut olla tietoinen. Asiakkaan on myös integroitava ikkuna vakuutukseensa, jotta hän voi kattaa kaikki ajan mittaan mahdollisesti syntyvät riskit.


12 artikla. Palveluntarjoajan logon ja viestinnän kiinnittäminen asiakkaan ikkunaan - Kuvaoikeudet - Kaupallinen viite

Asiakas hyväksyy varauksetta VITRINEMEDIA® logon kiinnittämisen valovoimaan, ei-valovoimaan ja LCD-näyttöihin.

Hyväksymällä nämä yleiset myyntiehdot asiakas nimenomaisesti valtuuttaa VITRINEMEDIAN® hyödyntämään ja käyttämään valokuvia sisäisestä ja ulkoisesta myymälästään Tuotteiden asennuksen lopussa sekä hänen nimeään, kauppanimeään ja logoaan suoraan kaikissa muodoissa ja tietovälineissä, jotka ovat tähän mennessä tiedossa ja tuntemattomia ilman aikarajaa (lehdistö, esite, näyttö, Internet...) toimintansa edistämiseksi. Asiakas myöntää, että hänellä on täysi oikeus oikeuksiinsa eikä hänellä ole oikeutta korvaukseen tässä kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käytöstä.


13 artikla. Omistajuuden säilyttäminen

Tuotteiden omistusoikeuden siirto keskeytetään, kunnes Asiakas maksaa tuotteiden hinnan kokonaisuudessaan, pääasiassa ja satunnaisissa ylle. Mitä tahansa päinvastaista lauseketta, joka on tarvittaessa lisätty asiakkaan yleisiin ostoehtoihin, pidetään ranskan kauppalain L624-16 artiklan mukaisesti kirjoittamattomana. VITRINEMEDIA voi nimenomaisen sopimuksen perusteella käyttää tämän omistusoikeuslausekkeen nojalla hallussaan olevia oikeuksia kaikkiin asiakkaan hallussa oleviin tuotteisiin® viimeksi mainittuja pidetään tavanomaisesti maksamattomina, ja VITRINEMEDIA® voi ottaa ne takaisin tai vaatia niitä korvauksena kaikista maksamattomista laskuista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeutta peruuttaa nykyinen myynti. VITRINEMEDIA® voi myös vaatia, että jos laskua ei ole maksettava eräpäivänä, myynti peruutetaan yksinkertaisen virallisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Vastaavasti VITRINEMEDIA® voi virallisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen yksipuolisesti laatia tai laatinut luettelon asiakkaan hallussa olevista tuotteistaan, joka sitoutuu tästä lähtien sallimaan vapaan pääsyn myymälöihinsä tai muihin tätä tarkoitusta varten varmistaen, että tuotteiden tunnistaminen on aina mahdollista. Jos oikeudellinen perintämenettely alkaa tai omaisuus likvidoidaan, vireillä olevat tilaukset peruutetaan automaattisesti ja VITRINEMEDIA® pidättää itsellään oikeuden vaatia varastossa olevia tuotteita. Tämä lauseke ei estä tuotteiden siirtoriskejä ostajalle heti, kun ne on toimitettu. Toimituksesta alkaen ostaja on Tuotteiden säilyttäjä ja huoltaja. Jos maksua ei suoriteta ja ellei hän halua pyytää myynnin täysimääräistä ja täydellistä toteuttamista® VITRINEMEDIA pidättää itsellään oikeuden lopettaa myynti virallisen ilmoituksen jälkeen ja vaatia toimitettuja tuotteita, ja asiakas vastaa palautuskustannuksista ja VITRINEMEDIA:n hankkimista maksuista® jotka on suoritettu uhkasakkolausekkeen perusteella.


14 artikla. Tietojenkäsittely

Hyväksymällä nämä yleiset myyntiehdot asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että VITRINEMEDIA® tai mikään muu VITRINEMEDIA-konsernin yritys voi käsitellä tietoja sähköisesti tilausten hallinnoimiseksi ja asiakastiedoston luomiseksi VITRINEMEDIA-konsernin yritysten kaupallista etsintää varten. "informatique et libertés" -lain mukaisesti asiakkaalla on oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikaista, poistaa tai rajoittaa niiden käsittelyä. Hän voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rgpd@vitrinemedia.com

Asiakas ilmoittaa noudattavansa 27.4.2016 voimassa ollutta GDPR 2016/679-asetusta ja siihen liittyviä yleisesti nimettyjä GDPR:ää koskevia määräyksiä. Asiakas ilmoittaa näin ollen omistavansa täysimääräisesti oikeudet kaikkiin VitrineMedialle tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen yhteydessä välitettyihin henkilötietoihin, valtuuttaa VitrineMedian käyttämään näitä tietoja ja ilmoittaa, että hänellä on kaikki tarvittava lupa näihin tarkoituksiin.


15 artikla. Osittainen työkyvyttömyys - toleranssit

Jos yksi tai useampi näiden yleisten myyntiehtojen säännös katsotaan pätemättömäksi tai julistetaan sellaiseksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen perusteella, muut säännökset säilyttävät täyden tehonsa ja soveltamisalansa. Vitrinemedian suvaitsemattomuutta, toimettomuutta tai toimettomuutta® ei voida tulkita luopumiseksi sen oikeuksista näiden yleisten myyntiehtojen nojalla.


16 artikla. Sovellettava laki - Toimivallan jako

Tämä sopimus on pätevyyteensä, tulkintaansa ja pätevyyteensä sovellettava Ranskan lainsäädännön alainen. Jos näiden ehtojen määräysten ja niiden toiselle kielelle kääntämisen välillä on tulkintaristiriita, ranskankielinen toisinto on etusijalla.

Jos sovintoratkaisua ei ole, näiden yleisten myyntiehtojen tulkintaan, pätevyyteen tai pätevyyteen liittyvät kiistat on saatettava Nanterren kauppatuomioistuimen toimivaltaan, josta VITRINEMEDIANin päätoimipaikka on riippuvainen® myös silloin, kun vastaajia on useita tai vakuusvaatimus.